วัดชลอ

     วัดชลอ ตั้งอยู่บนตำบลวัดขลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุทธยาตอนปลาย ช่วงราวๆ ปี พ.ศ. 2275 สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ บริเวณริมคลองบางกอกน้อย หรือ คลองลัดบางกรวยในสมัยก่อนนั่นเอง    วัดแห่งนี้มีเรื่องเล่าว่า เมื่อครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคผ่านคลองลัดบางกรวย ทรงทอดพระเนตรเห็นว่าบริเวณนี้น่าจะสร้างวัดได้ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน     แต่ท่วาบริเวณนี้นั้นเป็นคุ้งน้ำเชี่ยว ครั้นในอดีตก็เคยมีเรือสำเภาล่มทำให้มีคนจมน้ำตาย อีกทั้งการก่อสร้างก็ลำบาก แม้กระทั่งตอนสร้างเสร็จก็เกิดฟ้าผ่าลงมาที่กลางโบสถ์     ในเวลาต่อมาพระองค์ได้มีนิมิตว่ามีชายชราชาวจีนมากราบทูลขอให้พระองค์ปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ตายเพราะเรือล่ม โดยชายชราชาวจีนผู้นั้นอยากให้พระองค์มาสร้างโบสถ์เป็นรูปเรือสำเภา พระองค์จึงได้รับสั่งให้สร้างโบสถ์รูปเรือสำเภาขึ้นมา และหลังจากนั้น … Read More